Menu O FIRMIE   OFERTA   NOWOŚCI   KONTAKT  
   
Strona główna
O Firmie
Oferta
Kotły z podajnikiem tłokowym
Kotły z palnikiem retortowym
Kotły całodobowe
Kotły tradycyjne
Pozostała oferta
Nowości
Dokumentacja
Uzyskane świadectwa i certyfikaty
Dokumentacja techniczno-ruchowa
Kontakt
Kocioł całodobowy

Kotły całodobowe

Kocioł górnokanałowy z dodatkowym dotlenianiem spalin, które wydatnie przeciwdziała efektowi skraplania w kanałach kotła jak również w przewodzie kominowym. Rozwiązanie to zwiększa również wydajność kotła a w połączeniu z budową górnokanałową daje szybki przyrost temperatury w układzie C.O.

Kotły przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury nie przekraczającej 90ºC na wyjściu. Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania (grawitacyjnych i pompowych) budynków mieszkalnych, handlowych, usługowych, gospodarstw wiejskich, warsztatów produkcyjnych itp.

Znak CE Urząd Dozoru Technicznego Gwarancja

Paliwem podstawowym dla tego modelu kotła jest węgiel kamienny sortymentu miał klasy I 25/15kg wg PN-28/C-97001-3 o wilgotności około 20%.

Paliwo podstawowe:

miał węglowy eko-groszek węgiel kamienny

Poza paliwem podstawowym kocioł umożliwia spalanie wielu innych rodzaji opału takich jak: węgiel kamienny, drewno, brykiet drzewny, pelet, brykiet torfowy czy brykiet słomiany.

Paliwo zastępcze lub stosowane jako domieszki:

muł węglowy drewno opałowe (kominkowe) pelet brykiet drewniany brykiet torfowybrykiet słomiany

Konserwacja kotła w trakcie sezonu grzewczego polega w zasadzie na codziennym opróżnianiu komory paleniskowej i popielnika. Okresowo należy wykonać czynności udrażniające kanały dymne wraz z wnętrzem czopucha oraz wentylator nadmuchawy.Czyszczenie pozostałej części kotła dokonujemy w celach estetycznych.Budowa kotła

Budowa Kotła Budowa Kotła Budowa Kotła
Sterownik mikroprocesorowy
Kanały dymne
Palenisko
Budowa kotła
Palenisko podstawowe z palnikiem retortowym
Popielnik
1. korpus stalowy, 2. drzwiczki paleniskowe (zasypowe), 3. drzwiczki wyczystki paleniska, 4. drzwiczki popielnika, 5. drzwiczki wyczystki kanałów dymnych, 6. króciec manometru, 7. tulejka czujnika temperatury, 8. króciec wody zasilającej, 9. wyczystka czopucha, 10. czopuch, 11. izolacja termiczna kotła, 12. króciec wody powrotnej, 13. króciec spustowy, 14. mikroprocesorowy regulator temperatury (sterownik), 15. wentylator nadmuchowy.


Dane techniczno-eksploatacyjne kotłów całodobowych

Kocioł całodobowy Jedn. Wyszczególnienie
14 23 27 32 42
Znamionowa moc cieplna kW 14 23 27 32 42
Powierzchnia grzewcza kotła 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia 90
÷
110
130
÷
160
180
÷
200
200
÷
250
250
÷
300
Rodzaj paliwa -

Węgiel kamienny sortymentu miał MI typ 32.1 kl. 25/12, wg PN-82/G-97001-3

Jednorazowy zasyp paliwa kg 24 39 53 60 70
Pojemność wody dm³ 115 151 225 294 371
Masa kotła bez wody kg 210 280 330 370 420
Maksymalna temperatura wody ºC 90
Stałopalność h do 24
Max. dopuszczalne ciśnienie wody w kotle MPa 0,15
Ciśnienie próbne MPa 0,4
Sprawność cieplna % 81 ÷ 85
Wymagany ciąg kominowy Pa 20 22 25
Wysokość komina (min.) m 5,0 7,0
Przekrój komina cm² 294 441
Wymiary przekroju czopucha mm 160 x 160 180 x 180
Wymiary kotła szerokość mm 550 550 610 610 730
wysokość 1400 1400 1400 1400 1500
długość z czopuchem 900 1000 1100 1200 1250

Chcesz wiedzieć więcej... ?

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
All rights reserved © Wszystkie prawa zastrzeżone